Lessentabel onderbouw

Lessentabel onderbouw 2019-2020
Brugperiode brugklas 1 brugklas 2 brugklas 3
Nederlands 3,75 3 3
Frans 3 2,75 2
Engels 3 2,5 2,5
Duits 3 3
Geschiedenis 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2
Economie 1
Wiskunde 3,5 3 3,5
Natuurkunde 2 2
Scheikunde 2
Biologie 2 2 1
Levensbeschouwing 2 1 1
Lichamelijke opvoeding 3 2 2,5
Beeldende vorming 3 3 2
Muziek 0,5 1 2
Techniek 1 1  0,75
Informatiekunde 0,5 1 1
Klassieke taal en cultuur (ktc) 0,5
Latijn 2 2,75
Grieks 2 2
Bètawetenschappen 1 0,5
Taaluur 1
Spaans 2 2
 Chinese taal en cultuur 0,75 2
 Mode 1
 Hedendaagse muziekstromingen 1
Begeleiding 1,2,3* 1,2,3* 1,2,3*
Mentoruur 1,25 1 1

In de verschillende combinaties kunnen leerlingen 1,2 of 3 begeleidingslessen kiezen, zie inrichting driejarige brugperiode.