Lessentabel bovenbouw havo

 

Lessentabel bovenbouw havo 2018-2019
4 havo      5 havo  
Nederlands 3,5 3
Frans 3 3,5
Engels 3 3
Duits 3 2,75
Geschiedenis 3 2,75
Aardrijkskunde 3 2,5
Economie 3,25 3
Wiskunde A 3 3
Wiskunde B 3 3
Natuurkunde 3,5 3,25
Scheikunde 3 3
Biologie 3 3,25
Levensbeschouwing 2 0
Lichamelijke opvoeding 2 1
Kunstvak algemeen 1 1
Beeldende vorming 2 1,75
Muziek 2 1,75
Maatschappijleer 0 2
Culturele Kunstzinnige Vorming 2 0
 Eureka 0,5 0
Management & Organisatie 3 2,75
Informatica 3 2,25
0,25 = gedurende 1 lesblok 1 lesuur

 

-onderdeel schoolgids 18/19-