Modules

Aanbod
• TOM-modules: een lessenreeks op een vast moment (onder andere zelfontwikkelde denklessen)
• Universiteitsprogramma’s: extern of online aanbod van Universiteiten

TOM-Modules
TOM-modules worden gegeven tijdens reguliere lestijd. Het is een lessenreeks die wordt aangeboden op een vast tijdstip. Leerlingen kunnen zich hiervoor via Magister inschrijven. Als een leerling zich heeft aangemeld voor een module wordt deze opgenomen in het rooster van de leerling.

De TOM-commissie beveelt deelname aan de Denklessen aan. Ervaring leert ons dat leerlingen die deze modules volgen, makkelijker zelfstandig en succesvol hun weg vinden binnen het Traject op Maat.

Universiteitsprogramma’s
Verschillende universiteiten bieden scholieren de mogelijkheid om collegevakken te volgen en zelfs af te ronden. Deelname aan deze trajecten vindt plaats onder schooltijd en is mogelijk voor TOM-leerlingen in de bovenbouw. Voor meer informatie kunnen leerlingen zich melden bij de jaarlaagbegeleider en/of de decanen.

Er zijn mogelijkheden voor:
• online of digitaal proefstuderen
• masterclasses
• deelname pre-university; een module uit het eerst studiejaar volgen
• meedoen aan speciale evenementen

Universiteiten die hiervoor mogelijkheden bieden zijn Tilburg University, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Eindhoven en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Je krijgt de mogelijkheid om over een onderwerp te leren waar je normaal gesproken niet mee bezig bent, bijvoorbeeld de lezing over het Europese defensiebeleid. Ik heb niet echt iets met aardrijkskunde of defensie, maar door deze lezing heb ik er toch best veel van opgestoken.

 Popup livestream