Eigen project

TOM-leerlingen die graag een eigen idee willen realiseren kunnen daarvoor, eventueel gezamenlijk, een eigen project starten. Het idee voor een project wordt met de projectbegeleider besproken en deze helpt met opstarten van het project. Samen wordt afgesproken hoeveel en welke lesuren aan het eigen project gewerkt kan worden. Door middel van het TASC-model en het bijhouden van een logboek werken leerlingen stap voor stap aan het realiseren van hun project. Het streven is een project altijd tot afronding te brengen en te presenteren op het jaarlijkse TOM-festival.

Projectlokaal
Sinds 2015 hebben we een projectlokaal op het Theresialyceum. Onder toezicht kunnen TOM-leerlingen hier werken aan hun eigen project. De ervaring leert ons dat de sfeer in het projectlokaal zo prettig wordt bevonden, dat leerlingen ook tijdens vrije uren hier komen werken aan het project of aan hun huiswerk. Dit maakt het projectlokaal tevens een ontmoetingsplek voor TOM-leerlingen. Het TOM-lokaal is open wanneer er een docent aanwezig is.

In het projectlokaal werk ik aan het maken van een Minecraft bordspel. Ik ben dan vrijgesteld van mijn gewone les.

 Popup livestream