Nieuwe rector Theresialyceum

Lisette Verstegen nieuwe rector Theresialyceum

De Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Lisette Verstegen
benoemd tot rector van het Theresialyceum in Tilburg vanaf 1 augustus. Lisette volgt
hiermee Cisca Zweers op die na dit schooljaar van haar pensioen gaat genieten.

Lisette is sinds 2004 werkzaam in het onderwijs in functies variërend van docent,
afdelingsdirecteur, waarnemend rector en projectdirecteur onderwijs. Sinds december
2020 is Lisette waarnemend rector op het Elzendaalcollege (Boxmeer en Gennep) en
directeur van de vestiging in Boxmeer. Haar hart gaat uit naar het havo, vwo, en
gymnasium onderwijs, het Theresialyceum past daar naadloos bij.

Lisette Verstegen: “Ik zie het Theresialyceum als een innovatieve school met een rijke
historie, waar leerlingen en medewerkers gezien worden, hun talenten kunnen
ontwikkelen en zich thuis voelen. Die basis ‘nieuwsgierig zijn naar de wereld om ons
heen’ vind ik ook belangrijk. Net als de samenwerking met de organisaties in de
omgeving. Ik kijk ernaar uit om samen met alle medewerkers én leerlingen verder te
bouwen aan eigentijds onderwijs.”

Lisette Verstegen is 59 jaar en woont met haar man in Nijmegen.

Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur: “We zijn zeer verheugd dat Lisette als
interne kandidaat deze uitdaging aangaat. We hebben er alle vertrouwen in dat het
Theresialyceum in goede handen is bij haar. Zij heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan de complexe herinrichting van het vo in het Land van Cuijk en aan het
voornemen tot de fusie tussen Elzendaal en Metameer.
Vanaf 1 augustus fuseren beide OMO scholen. De procedure voor de rector van de
nieuwe fusieschool loopt en wordt besproken met de medezeggenschapsraden van
beide scholen voordat hier intern en extern over wordt gecommuniceerd.”

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet
onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van praktijkonderwijs tot en met
gymnasium, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden
geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor
vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en
daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van
schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven.
En daar profiteren onze leerlingen van. Zie ook www.omo.nl

 Popup livestream