Nieuwjaarconcert
21 september 2017

Theresia durft …

Theresia durft te dromen, durft te doen! Dit schooljaar zijn we met flinke organisatorische en onderwijskundige vernieuwingen gestart. We hebben op basis van ons schoolplan een actieplan voor de komende jaren gelanceerd onder de titel: Theresia durft te dromen, durft te doen!

We zagen de laatste jaren tegenvallende resultaten en leerlingen die minder makkelijk te motiveren zijn. Met een pakket van maatregelen willen we dit gaan ombuigen en er vooral voor gaan zorgen dat een leerling meer verantwoordelijk voor zichzelf wordt (en voor anderen) en daardoor ook meer gemotiveerd wordt.

Alle vakken en alle jaarlagen werken nu met studiehandleidingen zodat leerlingen per week weten wat er van hen verwacht wordt. Bij ziekte kan dan eenvoudig bijgewerkt worden maar leerlingen kunnen ook vooruit werken (personalisering). Er is een zelf ontwikkelde studieplanner, de Theresiaplanner, beschikbaar waarin niet alleen het huiswerk genoteerd wordt, maar die de leerlingen ook dwingt tot een planning van de werkzaamheden (hoe vaak en wat leren voor een overhoring bijv.). Omdat de leerling zelf verantwoordelijk is, wordt er standaard geen huiswerk meer in Magister geplaatst. In het begin van het schooljaar hebben alle ouders een handleiding gekregen met uitleg om bij het plannen ondersteuning te kunnen bieden. Doordat de studiehandleidingen voor de start van een blok beschikbaar zijn, kunnen docenten beter de werkdruk bewaken en de spreiding van de toetsen in het oog houden.

Lees verder op de pagina Beleid