Nieuwjaarconcert
21 september 2017

Verlengde brugperiode

Het voortgezet onderwijs begint met minstens één brugjaar. Een jaar dat een ‘brug’ slaat tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Scholen hebben echter de vrijheid ook het tweede en het derde leerjaar in te richten als brugjaar om daardoor de definitieve keuze voor een afdeling één of twee jaar uit te stellen. Wij hebben vanaf de start van de Mammoetwet in 1968, bewust gekozen voor de mogelijkheid van een driejarige brugperiode.

Lees verder

 Popup livestream