9×40-minutenrooster

Studiedag – lesvrij (voor leerlingen die geen herkansingen/inhaalwerken/rekentoets hebben)
20 februari 2019
Inleveren definitieve versie profielwerkstuk
20 februari 2019

9×40-minutenrooster

In verband met de Open Avond 9×40-minutenrooster (tot 15u20).

sbo
sbo