Infoavonden BYOD en ‘Theresia durft’

TNT
24 mei 2018
Gezonde Schoolkantine
5 juni 2018

Infoavonden BYOD en ‘Theresia durft’

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 4 EN 5 JUNI

Beste ouders en verzorgers,

Komend schooljaar komen er organisatorische en onderwijskundige vernieuwingen op het Theresialyceum. We hebben op basis van het Schoolplan een actieplan voor de komende jaren gelanceerd onder de titel: “Theresia durft te dromen, durft te doen!”

We hebben de plannen al toegelicht in de Leerlingenraad, Ouderraad en de Medezeggenschapsraad en de reacties waren positief. Er is afgesproken dat we ook voorlichtingen voor alle ouders zullen organiseren. En dat doen we graag!

Eén onderdeel van de nieuwe opzet is het invoeren van laptops (BYOD= Bring Your Own Device) in klas 1 en 2 (en via een groeimodel op den duur in heel de school).

Voor de aanschaf en distributie van die laptops hebben we een contract getekend met de Rent Company en zij zullen uitgebreid toelichten hoe dit in zijn werk gaat.

Op maandag 4 en dinsdag 5 juni zijn er presentaties over zowel het nieuwe beleidsplan als over de laptops.

Ouders die komend schooljaar een kind in brugklas 1 of 2 hebben, adviseren we om in ieder geval naar het BYOD-verhaal van de Rent Company te komen luisteren.

U kunt dat combineren met een presentatie over het nieuwe beleid. Dat betekent dat u op het inschrijfformulier dan 2 presentaties mag selecteren (u bepaalt zelf de volgorde).

Alle andere ouders worden van harte uitgenodigd om op maandag- of dinsdagavond één van de presentaties over het beleidsvoornemen “Theresia durft” bij te wonen.

Aanmelden informatiebijeenkomsten 

sbo
sbo

 Popup livestream