Centraal Examen 2018-2019

CE1

Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op donderdag 9 mei 2019 en eindigt het eerste tijdvak op donderdag 23 mei 2019.

CE2 (herexamens)

Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak op 17 juni 2019 en eindigt het tweede tijdvak op 20 juni 2019.

Het College voor Examens (CvE) attendeert examenleerlingen graag op de website mijneindexamen.nl. Deze mobiele site is bedoeld voor eindexamenkandidaten. De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden.

Voor de slaag- en zakregeling verwijzen wij u verder naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens